Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ đến năm 2015

1. Mục tiêu tổng quát. Đến năm 2015, hệ thống giao thông vận tải Quảng Nam đạt được các mục tiêu cơ bản sau: Có một mạng lưới đường hợp lý, liên hoàn, thông suốt, bao gồm các trục dọc, trục ngang, các tuyến đi các huyện, thị và hệ thống đường nông thôn cho phép ô tô đến tất cả các xã, trung tâm cụm xã trong tỉnh.

2.     Mục tiêu cụ thể.

 

        - Các trục dọc chính và trục ngang chính tối thiểu đạt cấp III, cá biệt cấp IV đối với khu vực miền núi không có khả năng mở rộng, tỷ lệ rải nhựa, bê tông xi măng 100%.

        - Hệ thống đường tỉnh chủ yếu đạt cấp III và IV, một số tuyến vùng núi khó khăn đạt cấp V, tỷ lệ rải nhựa, bê tông xi măng 100%.

        - Đường nội thị có quy mô phù hợp với cấp đô thị, tỷ lệ rải nhựa, bê tông xi măng 100%.

        - Đường huyện, đạt tiêu chuẩn cấp V, IV (TCVN 4054-98) và GTNT loại A (22TCN 210-92), tỷ lệ rải nhựa, bê tông xi măng 30% vào năm 2005; 55% vào năm 2010; 80% vào năm 2015, còn lại rải cấp phối.

        - Đường xã đạt GTNT loại A, B, tỷ lệ rải nhựa, bê tông xi măng 20% vào năm 2005; 40% vào năm 2010; 70% vào năm 2015, còn lại rải cấp phối.

3.     Quy hoạch phát triển.

3.1.  Trục dọc.

3.1.1. Tuyến ven biển.

Từng bước xây dựng các đoạn đường ven biển, tạo thành tuyến ven biển liên hoàn nối các điểm du lịch chủ yếu của khu vực miền Trung như: Sơn Trà, Non Nước, phố cổ Hội An, Kỳ Hà ... đồng thời tạo điều kiện xây dựng các khu đô thị mới ven biển, khu kinh tế Chu Lai cũng như tăng cường an ninh quốc phòng.

- Đến năm 2006: Hoàn thành xây dựng đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đô thị, dài 15 km, nền 27 m, mặt 15 m. Hoàn thành xây dựng đường Thanh Niên ven biển từ xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) đến xã Tam Hải (huyện Núi Thành) dài 52 km đạt tiêu chuẩn cấp V, nền 6,5 m, mặt 3,5 m.

- Đến năm 2010: Xây dựng cầu Cửa Đại dài 1.270 m, nối  đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc với đường Thanh Niên ven biển với quy mô H18 - X60, khổ cầu 14,5 m. Hoàn thành xây dựng tuyến Tây sông Trường Giang từ Duy Xuyên đến Núi Thành dài 55 km, nền 6,5 m, mặt 3,5 m.

        - Đến năm 2015: Nâng cấp đường Thanh Niên ven biển đạt tiêu chuẩn đường cấp III. Giữ nguyên cấp tuyến Tây sông Trường Giang từ Duy Xuyên đến Núi Thành dài 55 km.

3.1.2. Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

        Đà Nẵng - Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có trục giao thông quan trọng nhất là quốc lộ 1A. Chức năng của đoạn này là đường trục nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn, qua các khu công nghiệp, các cảng biển quan trọng với tuyến hành lang Đông - Tây. Về lưu lượng xe dự báo đến năm 2010 là 20.000 PCU/ngày đêm và đến năm 2015 là 55.000PCU/ngày đêm vượt quá năng lực thông qua cho phép của tuyến đường QL1A hiện tại, do đó đoạn này cần xây dựng đường cao tốc.

        Hướng tuyến: Tuyến được xuất phát từ Tuý Loan, chạy song song và cách quốc lộ 1A từ 5 - 10 km về phía Tây, qua địa phận Quảng Nam và tiếp tục kéo dài cho đến thị xã Quảng Ngãi, đi theo tuyến tránh thị xã về phía Tây, nối vào quốc lộ 1A tại km 1.080 ở khu vực Sông Vệ, sau thị trấn Mộ Đức.

        Dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2006 - 2010.

        Quy mô, xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, quy mô 4 - 6 làn xe.

        Đoạn nằm trong địa phận tỉnh Quảng Nam dài 90 km.

3.1.3. Đường Đông Trường Sơn

        Hướng tuyến: Tuyến được xuất phát từ Thạnh Mỹ qua Làng Mực, Phước Hảo, cầu Bá Huỳnh, Sông Tranh, Tắc Pỏ đến ranh giới Quảng Nam - Kon Tum dài khoảng 120 km. Dự kiến xây dựng trong giai đoạn từ 2006 - 2010. Quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe.

3.2.  Trục ngang.

3.2.1. Quốc lộ 14B và quốc lộ 14D:

        Là tuyến 7B trong mạng đường ASEAN, từ Cảng biển Tiên Sa (Đà Nẵng) qua cửa khẩu Đắc ốc ( huyện Nam Giang) nối vào quốc lộ 13 của Lào. Xây dựng nâng cấp trục này phục vụ vận chuyển hàng quá cảnh vùng Nam Lào và các nước khu vực qua cảng Đà Nẵng đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng.

        Giai đoạn 2005-2015: Giữ nguyên đường theo hiện trạng, sau năm 2015  sẽ nghiên cứu, nâng cấp QL14B thành đường cao tốc (đã có trong dự án mạng lưới đường cao tốc).

3.2.2. Đường tỉnh 613 và Quốc lộ 14E:

        Hình thành trục này nhằm phát triển kinh tế vùng núi phía Tây và tạo thành tuyến thông suốt từ ven biển cắt qua đường quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nối vào đường Hồ Chí Minh .

        - Đường tỉnh 613: Từ thị trấn Hà Lam đến xã Bình Dương (huyện Thăng Bình), dài 21,2 km, trong đó đoạn Bình Minh - Bình Dương, dài 13,7 km trùng đường Thanh niên ven biển.

        Đến năm 2010: Nâng cấp đoạn từ Thị trấn Hà Lam đến xã Bình Minh (nối vào đường Thanh Niên ven biển) dài 13,7 km đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe.

        - Quốc lộ 14E:  Đến 2015: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp  III, 2 làn xe .

        3.2.3. Đường Nam Quảng Nam: (Tam Thanh - Tam Kỳ -Trà My - Tắc Pỏ- Đắc Tô) - Là tuyến nhánh đường Hồ Chí Minh.

        Được nâng cấp và mở mới một số đoạn cho phù hợp với cấp đường và tránh vùng ngập của thuỷ điện Sông Tranh 2. Tuyến đi theo hướng ĐT 616 cũ, chiều dài toàn tuyến 209 km, trên địa phận Quảng Nam dài 140 km.

        Quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với bề rộng nền 7,5 m, mặt 5,5 m ở các đoạn miền núi và đạt cấp IV đồng bằng bề rộng nền 9,0 m, mặt 6,0 m. Các đoạn qua thị trấn, thị tứ bề rộng nền 12,0 m, mặt 11,0 m.

        - Giai đoạn 2005 - 2007: Tập trung thông tuyến với chiều dài 9,4 km từ Tam Thanh đến hết phạm vi nút giao thông ĐT 616 theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9,0 m, mặt 6,0 m và thông tuyến từ Tắc Pỏ đến Đắc Tô với chiều dài 50 km theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền 7,5 m, mặt 5,5 m.

        - Giai đoạn 2007 - 2010: Nâng cấp các đoạn còn lại và nâng lên thành quốc lộ.

         3.2.4. Đường Trà My - Trà Bồng - Dốc Sỏi - Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

        Là tuyến nhánh đường Hồ Chí Minh: trên địa phận tỉnh Quảng Nam dài 14 km được mở mới đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi nền 7,5 m, mặt 5,5 m.

        Giai đoạn 2005 - 2007: Nâng cấp 14 km đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn cấp IV. Sau khi hoàn thành toàn tuyến sẽ nâng lên thành Quốc lộ.

        Ghi chú: các tuyến thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận theo quy hoạch của Khu kinh tế mở Chu Lai.

3.3.  Các tuyến khác.

3.3.1. Đường tỉnh.

        - Đường tỉnh ĐT 603, 607A: Hội An đến Điện Ngọc tuyến đường này có nhiệm vụ gắn kết khu di tích phố cổ  Hội An với các điểm du lịch khác như Bán đảo Sơn Trà, Mỹ Khê, Non Nước, Ngũ Hành Sơn tạo thành chuỗi các điểm du lịch liên hoàn, phục vụ vận tải hàng hoá giữa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và cảng  biển Tiên Sa. Giai đoạn đến năm 2010 cần nâng cấp thành đường cấp I đô thị.

        - Đường tỉnh ĐT 604: Nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, nền 9 m, mặt 6 m, những đoạn khó khăn nền 7 - 7,5 m, mặt 5 - 5,5 m.

       - Đường tỉnh ĐT 608:

        Từ Quốc lộ1A đến Hội An, dài 14,5 km lưu lượng xe đến năm 2015 đạt 7.980 PCU/ngày đêm. đây là tuyến đường chính đến thị xã Hội An nằm trong còn đường di sản nối Hội An với Mỹ Sơn, việc xây dựng nâng cấp nhằm phát triển ngành du lịch Quảng Nam. Đến năm 2015 nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, đoạn trong thị xã Hội An dài 4 km đạt tiêu chuẩn đường đô thị cấp II - I.

        - Đường tỉnh ĐT 609:

        Dự kiến tuyến ĐT609 sẽ kéo dài đến ASờ (huyện Đông Giang) trên tuyến An Điềm - Kàdâng - ASờ, tổng chiều dài 73,8 km.

        Từ thị trấn Vĩnh Điện đến ái Nghĩa dài 16,2 km, đoạn ái Nghĩa - Hà Nha 10 km; Hà Nha - An Điềm: 19,6 km; An Điềm - Kàdâng - ASờ: 28 km.

        Đến năm 2015 nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

        - Đường tỉnh ĐT 609B:

        Từ thị trấn Ai Nghĩa qua cầu Hoà Đông đến ngã tư Kiểm lâm (nối với đường tỉnh ĐT 610), dài 11,6 km. Đến năm 2010 nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, nền 9 m, mặt 6 m; Đến năm 2015 xây dựng cầu Giao Thuỷ và Cầu Phốc.

        -  Đường tỉnh ĐT 610:

        Từ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) đến Nông Sơn (huyện Quế Sơn) dài 42,4 km. Tuyến này đi qua khu vực di sản văn hoá thế giới thánh địa Mỹ Sơn.

        Đoạn Mỹ Sơn - Nông Sơn dài 16,4 km đưa vào dự án ADB5 và thực hiện năm 2006 - 2008 đạt tiêu chuẩn cấp IV.

        Đến năm 2010 xây dựng kéo dài về phía biển trên cơ sở nâng cấp tuyến đường xã Duy Phước - Duy Vinh dài 4km và xây dựng mới đoạn Duy Vinh - Cửa Đại bám theo ven sông Thu Bồn, dài 6km đạt tiêu chuẩn cấp III.

        Đến năm 2015: kéo dài tuyến về phía Tây dọc theo sông Thu Bồn nối vào quốc lộ 14E tại thị trấn Tân An trên cơ sở các đường xã Quế Ninh, Hiệp Hoà, Hiệp Thuận đạt tiêu chuẩn cấp V.

        - Đường tỉnh ĐT 610B:

        Từ quốc lộ 1A (Mỹ An) đến Vân Ly (xã Đại Quang, huyện Điện Bàn) dài 15 km.

        Đến năm 2010: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV; xây dựng mới cầu qua sông Thu Bồn nối liền 2 xã Điện Quang (huyện Điện Bàn) và Đại Hoà (huyện Đại Lộc).

        Đến năm 2015: Xây dựng kéo dài tuyến về phía Tây nối vào quốc lộ 14B (phà Hà Nha) trên cơ sở nâng cấp 2 tuyến đường huyện ĐH 101 và ĐH 104, dài 12 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

        - Đường tỉnh ĐT 611:

          Đoạn từ quốc lộ 1A đến Đèo Le: dài 21 km đã đưa vào dự án ADB5 thực hiện năm 2006 - 2008.

        Đoạn Đèo Le - Trung Phước đã có mặt nhựa, bê tông xi măng cầu cống vĩnh cửu.

        Đến năm 2010: nâng cấp hệ thống cầu từ quốc lộ 1A đến Đèo Le, đến năm 2015 đoạn Đèo Le - Trung Phước dài 15,7 km nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV.

        - Đường tỉnh ĐT 614: Đến năm 2010, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

        - Đường tỉnh ĐT 615: Đến năm 2010 nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV; đến năm 2015, kéo dài tuyến về phía Tây nối vào quốc lộ 14E trên cơ sở nâng cấp đường xã Tiên Cẩm - Bình Sơn và xây dựng mới đoạn Bình Sơn - thị trấn Tân An, tổng chiều dài 20 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

        - Đường tỉnh ĐT 617:

        Từ quốc lộ 1A (xã Tam Hiệp) đến xã Tam Trà (huyện Núi Thành), dài 22,3 km. Đến năm 2010, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

        -  Đường tỉnh ĐT 618: Tuyến đường này nằm trong khu Kinh kế mở Chu Lai sẽ được xây dựng theo quy hoạch của khu Kinh tế mở.

        4. Đường huyện:

        Chú trọng đầu tư nâng cấp các tuyến đường ĐH, và các tuyến thuộc trung tâm huyện lỵ. Đảm bảo lưu thông an toàn và thuận tiện từ Trung tâm các xã đến trung tâm huyện. Đến năm 2010 các xã vùng cao, vùng khó khăn đều có đường ô tô đến trung tâm, các xã vùng đồng bằng đã có đường cần phải nâng cấp thành đường nhựa.

        Ngoài ra cần nghiên cứu xây dựng các tuyến đường quan trọng khác là:

        - Các tuyến đường ngang nối đường Thanh niên ven biển với đường QL1A kết hựp xây dựng cầu vượt sông Trường Giang.

        - Tuyến Thạnh Mỹ - Làng Hồi - Tắc Pỏ dài 80 km. Đến năm 2015 xây dựng mới đạt tiêu chuẩn cấp IV.

        - Trục đường 12 xã biên giới dài 153 km đến năm 2015 đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi và GTNT loại A.

        - Tuyến Trà My - Phước Thành (Phước Sơn) dài 46 km đến năm 2010 xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi.

Tin liên quan