Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh

Công văn số 346/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 09/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh

Tin liên quan