Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Ngày 02/11/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 2011/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Nội dung văn bản số 2011/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/11/2017 được tải theo file đính kèm:
2011 SGTVT-QLVTPTNL.pdf

Tin liên quan