Đầu tư 970,7 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 29.9, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã chủ trì hội nghị tổng kết và triển khai các đề án về phát triển giao thông nông thôn (GTNT), đường huyện (ĐH) và quản lý, bảo trì đường bộ giai đoạn 2010 - 2015 và 2016 - 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đến dự.


Ông: Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Báo cáo trước hội nghị, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Nhân cho biết, sau 6 năm triển khai Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Quảng Nam đã bê tông hóa 1.552km đường GTNT đạt 105% kế hoạch (1.477km), xây dựng 2.386 cống các loại; đạt bình quân 258,7km/năm. Tổng chiều dài đường GTNT trên địa bàn tỉnh đã kiên cố hóa nâng từ 2.766km lên 4.318km trong tổng số 6.411km. Tổng kinh phí đầu tư là 970,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 444 tỷ đồng, ngân sách huyện 191 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 335,7 tỷ đồng. So với kế hoạch của đề án (750,8 tỷ), nguồn lực thực hiện đã vượt 219,8 tỷ đồng (nhân dân đóng góp vượt 90,1 tỷ đồng). Đề án lồng ghép có hiệu quả với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng để 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2015. Giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh ta còn triển khai thực hiện Đề án quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông bộ theo Nghị quyết số 165/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tổng cộng các nguồn vốn hằng năm khoảng 80 tỷ đồng. Quản lý đường bộ có chuyển biến, các địa phương đã chú trọng hơn đến hoạt động bảo trì. Tuy nhiên, đây là công việc khó khăn do hệ thống đường bộ ngày càng phát triển, chiều dài lớn, hoạt động giao thông vận tải phát triển nhanh gây áp lực cho kết cấu hạ tầng trong lúc nguồn vốn hạn chế. Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh sơ kết năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2016; đồng thời triển khai Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND về phát triển GTNT giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 3 năm hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.


 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đánh giá các địa phương đã hoàn thành rất tốt Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND, đưa phát triển GTNT trở thành phong trào của quần chúng nhân dân. Đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những hạn chế, đồng chí Đinh Văn Thu yêu cầu phải đưa kiên cố hóa ĐH, GTNT vào kế hoạch kinh tế - xã hội hằng năm, trình HĐND thông qua. Các địa phương cần tận dụng nguồn vật liệu sẵn có, tránh việc đi mua khiến giá thành bị đẩy lên cao. Liên quan thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, không có chuyện dừng lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Tin liên quan