Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2014 như sau:

1- Lịch sát hạch ô tô:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

05/06/2014

TT.SHLX Quảng Nam

01/6-04/6/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

80

B2

 

02

06/06/2014

TT.SHLX Đà Nẵng

Cơ sở liên hệ

Trường Cao đẳng nghề số 5

17

D,E

 

03

13/6/2014

TT.SHLX Quảng Nam

06/06-10/06

Trường Cao đẳng nghề số 5

63

C

 

04

20/6/2014

TT.SHLX Quảng Nam

14/6-19/6/2014

Trường Cao đẳng nghề số 5

Trường Cao đẳng nghề Q.Nam

60

40

B2

 

05

27/6/2014

TT.SHLX Quảng Nam

21/6-25/6/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

80

B2

 

06

03/7/2014

(Dự kiến)

TT.SHLX Quảng Nam

28/6-01/7/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

50

C

 

2- Lịch sát hạch mô tô:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

05/6/2014

Tam Kỳ

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

200

A1

M15

13h30

02

06/6/2014

Đại Lộc

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

200

A1

M16

07h30

03

Tin liên quan