Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 5/2014 như sau:

Lịch tổ chức sát hạch ô tô:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

08/05/2014

TT.SHLX Quảng Nam

26/04-03/5/2014

03/05-05/5/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

Cao Đẳng nghề Quảng Nam

76

35

B2

C

 

02

23/5/2014

TT.SHLX Quảng Nam

16/5-18/5/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

23

C

 

03

06/06/2014

TT.SHLX Quảng Nam

01/6-04/6/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

80

B2

 

Lịch tổ chức sát hạch mô tô:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

07/5/2014

Tam Kỳ

Trường Cao Đẳng nghề Quảng Nam

250

A1

M12

13h30

02

08/5/2014

Tam Kỳ

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

180

A1

M10

13h30

03

09/5/2014

Quế Sơn

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

150

A1

M11

7h30

04

09/5/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

200

A1

M12

13h30

05

13/5/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

44

A2

M01

Tin liên quan