Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013

Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013

1- Lịch sát hạch ôtô tháng 4:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

17/04/2014

TT.SHLX Quảng Nam

11/04-15/04/2014

Trường Cao đẳng nghề số 5

63

C

 

02

18/04/2014

TT.SHLX Đà Nẵng

Cơ sở liên hệ

Trường Cao đẳng nghề số 5

15

D, E

 

03

29/04/2014

TT.SHLX Quảng Nam

21/04-27/04/2014

Trường CĐN Quảng Nam

25

60

B2

B2

 

04

06/05/2014

TT.SHLX Quảng Nam

28/04-04/05/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

76

B2

 

2- Lịch sát hạch môtô tháng 4:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

02/04/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

150

A1

M09

07h30

02

02/04/2014

Thăng Bình

TTĐTN GTVT Quảng Nam

200

A1

M07

13h30

03

03/04/2013

Núi Thành

Trung tâm giáo dục TX-HN Núi Thành

200

A1

M01

07h30

04

03/04/2014

Tam Kỳ

TTĐTN GTVT Quảng Nam

180

A1

M08

Tin liên quan