Thông báo xét duyệt công nhận đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới cấp ngành năm 2013

Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Hội đồng KH&CN ngành GTVT đã tổ chức họp xét duyệt công nhận đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới cấp ngành năm 2013. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Bá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành. Tham gia cuộc họp có các thành viên: đồng chí Lê Văn Trí, Nguyễn Thái Nhân, Lê Văn Sinh, Nguyễn Văn Toàn.

Tổng số đề tài, sáng kiến, cải tiến... có đăng ký gởi về Hội đồng xét duyệt trong đợt này gồm 39 đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp. Qua tham gia góp ý, nhận xét của các thành viên trong Hội đồng; đồng chí Nguyễn Bá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành thống nhất kết quả xét duyệt đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới năm 2013 như sau:
I- Các đề tài, sáng kiến, cải tiến... được Hội đồng công nhận gồm:

1.     Ông: Võ Thành Trị

15. Bà: Lê Thị Thanh Nguyệt

2.     Ông: Phan Nam Khoa

16. Ông: Lê Văn Trí

3.     Ông: Phạm Minh Tâm

17. Ông: Phan Tuấn Đạt

4.     Ông: Võ Quang Lâm

18. Bà: Huỳnh Thị Ngọc Ánh

5.     Ông: Thái Minh Hoàng

19. Bà : Võ Thị Mỹ Linh

6.     Ông: Trương Văn Sơn

20. Ông: Nguyễn Văn Toàn

7.     Ông: Nguyễn Duy

21. Ông: Đặng Quốc Lũy

8.     Ông: Nguyễn Thái Nhân

22. Bà: Nguyễn Thị Thúy Lan

9.     Ông: Võ Công Phúc

23. Ông: Trần Cảnh Hà

10.   Ông: Nguyễn Văn Cầm

24. Ông: Nguyễn Duy Lương

11. Ông: Lê Văn Sinh

25. Ông: Tô Vũ Thành

12. Ông: Hà Phước Lộc

26. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

13. Ông: Trần Ngọc Thanh

14. Ông: Võ Hoài Linh

(Tổng số: 26 người)

II- Các hồ sơ không được công nhận gồm: (13 người)
* Không gửi báo cáo thành tích về Hội đồng KH&CN ngành:
1. Ông: Phạm Ngọc Thanh – Thanh tra Sở
2. Ông: Trần Thế Lai – Thanh tra Sở
3. Ông: Trình Công Nhật – Thanh tra Sở
4. Ông: Trần Kim Ba – Thanh tra Sở
5. Ông: Nguyễn Hồng Hải – Thanh tra Sở
6. Bà: Trần Thanh Thúy – Đoạn QL đường thủy nội địa
7. Ông: Phan Quang Thêm – Đoạn QL đường thủy nội địa (không đúng biểu mẫu báo cáo)
8. Ông: Trần Văn Em – Phòng QLVT&CN
9. Ông: Phùng Ngọc Tú – Phòng QLVT&CN
10. Ông: Hồ Công Trí – Phòng QLVT&CN
* Các hồ sơ xét không đạt gồm:
1. Ông: Lê Văn Canh – Thanh tra Sở
- Giải pháp: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ của cơ quan.
- Lý do: mang tính quản lý như ông Võ Quang Lâm- Chánh Thanh tra, chưa có tính mới.
2. Ông: Lê Thanh Thành – Thanh tra Sở
- Giải pháp: Tuyên truyền miệng về pháp luật trong lĩnh vực ATGT và pháp luật về khiếu nại tố cáo thông qua công tác giao trả hồ sơ xử phạt tại cơ quan
- Lý do: Mang tính thực thi nhiệm vụ, chưa nêu được tính mới, hiệu quả.
3. Ông: Nguyễn Tấn Hoàng – Ban QLDA GTNT
- Giải pháp: Dùng kinh phí dự phòng, thiết kế bổ sung một số đoạn tuyến tránh qua đồng ruộng đảm bảo an toàn giao thông tại công trình đường Bình Định Bắc - Bình Định Nam (mặt đường 3.5m, lề 2x0.75m)
- Lý do: mang tính ứng dụng kinh nghiệm chung để đẩy nhanh tiến độ thi công ATGT, đề nghị xét tặng Giấy khen của Giám đốc Sở.

Tin liên quan