V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 01/2013 như sau:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

03/01/2014

TT.SHLX Quảng Nam

  29/12-31/12/2013

Trường CĐ Nghề QNam

40

B2

 

02

09/01/2014

TT.SHLX Đà Nẵng

Cơ sở liên hệ

Trường CĐ Nghề số 5

15

D,E

 

03

10/01/2013

TT.SHLX Quảng Nam

 03/01-08/01/2014

Trường CĐ Nghề số 5

123

B2,C

 

04

17/01/2014

TT.SHLX Quảng Nam

10/01-15/01/2014

TT đào tạo Nghề QNam

120

B2

 

05

22/01/2013

TT.SHLX Quảng Nam

18/01-20/01/2013

Trường CĐ Nghề QNam

30

B2

 

Tin liên quan