Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 12/2013 như sau:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

06/12/2013

TT.SHLX Quảng Nam

  29/11-04/12/2013

TT đào tạo Nghề QNam

120

B2

 

02

19/12/2013

TT.SHLX Quảng Nam

 14/12-19/12/2013

Trường CĐ Nghề QNam

78

B2,C

 

03

25/12/2013

TT.SHLX Quảng Nam

21/12-24/12/2013

TT đào tạo Nghề QNam

50

C

 

Tin liên quan