Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

1. Ngày 08/11/2013 sát hạch lái xe hạng B2, số lượng 120 người của Trung tâm đào tạo Nghề Quảng Nam.
2. Ngày 15/11/2013 sát hạch lái xe hạng C, số lượng 63 người của Trường CĐ Nghề số 5.
3. Ngày 26/11/2013 sát hạch lái xe hạng B2, số lượng 60 người của Trường CĐ Nghề số 5.
4. Ngày 28/11/2013 sát hạch lái xe hạng D,E, số lượng 15 người, của Trường CĐ Nghề số 5.

Tin liên quan