Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"

Ngày 12/3/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 513/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông".

Đề án nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng điều khiển phương tiện trên đường của đội ngũ lái xe; tạo ra đội ngũ lái xe có tay nghề cao, có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa khi tham gia giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạt, cấp giấy phép lái xe là nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng đào tạo lái, chất lượng sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe và tăng cường quản lý sát hạch viên.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, cấp đổi giấy phép lái xe phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án đổi mới giấy phép lái xe và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp, sát hạch và cấp GPLX ở tất cả các cấp trung ương, địa phương; trong đó chú trọng hình thức thanh, kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm không chỉ tập thể, cá nhân thuộc cơ sở đào tạo, sát hạch vi phạm mà cả quy trách nhiệm của lãnh đạo, của tập thể và cá nhân làm công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe tại địa phương. Kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe theo quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội nghị tại 03 khu vực (miền Bắc 01, miền Trung 01, miền Nam 01) để tiếp thu ý kiến của các đại biểu đại diện Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch. Nghiên cứu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập dự toán chi tiết kinh phí do Tổng cục thực hiện và sử dụng nguồn vốn an toàn giao thông đã được Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2012 và năm 2013. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán chi tiết kinh phí do Sở thực hiện và sử dụng nguồn vốn an toàn giao thông và kinh phí do nguồn để lại của công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe của địa phương.

Quyết định 513/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 12/3/2012.

Tin liên quan