ĐƠN VỊ VẬN TẢI

ĐƠN VỊ VẬN TẢI

1. Công ty cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam.
- Địa chỉ: Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0510.3820737
2. Hợp tác xã vận tải và Kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ.
- Địa chỉ: 172 Phan Chu Trinh - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0510.3851406
3. Hợp tác xã dịch vụ vận tải và Kinh doanh tổng hợp Duy Xuyên.
- Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0510.3877225
4. Hợp tác xã vận tải thủy bộ và khách du lịch Hội An
- Địa chỉ: 06 Hoàng Diệu - TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0510.3861240 

Tin liên quan