ĐÀO TẠO SÁT HẠCH

ĐÀO TẠO SÁT HẠCH

1.  Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô

STT

Tên cơ sở đào tạo

Cơ quan chủ quản

Địa điểm đào tạo

Điện thoại liên hệ (lãnh đạo)

01

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ

0981.169.009

(Nguyễn Minh Tú)

02

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

Trường Cao đẳng nghề số 5

Tam Kỳ

0988.046.777

(Hà Nhân)

0903.137.903

(Lê Minh Triết)

03

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

Tam Kỳ, Thăng Bình

0913.480.440

(Nguyễn Văn Sáu)

0905.143.443

Đào Ngọc Luân)

04

Công ty Cổ phần Minh Sơn Quảng Nam

Công ty Cổ phần Minh Sơn Quảng Nam

Thăng Bình

0913.499.203

(Phạm Hồng Sơn)

0982.135.551

(Hà Phước Thọ)

2. Cơ sở đào tạo lái xe mô tô

STT

Tên cơ sở đào tạo

Cơ quan chủ quản

Địa điểm đào tạo

Điện thoại liên hệ (lãnh đạo)

Ghi chú

01

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ

0981.169.009

(Nguyễn Minh Tú)

 

02

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

Trường Cao đẳng nghề số 5

Tam Kỳ

0988.046.777

(Hà Nhân)

0903.137.903

(Lê Minh Triết)

 

03

Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam

Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

Tam Kỳ

0913.480.440

(Nguyễn Văn Sáu)

0905.143.443

(Đào Ngọc Luân)

 

04

Trung tâm giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Núi Thành

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

Núi Thành

 

Đã có Quyết định thu hồi

05

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Quảng Nam

Điện Bàn

0944.310.609

(Đặng Nam Phương)

 

06

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Quảng Nam

Nam Giang

 

Đã có Quyết định thu hồi

07

Công ty Cổ phần Minh Sơn Quảng Nam

Công ty Cổ phần Minh Sơn Quảng Nam

Thăng Bình

0913.499.203

(Phạm Hồng Sơn)

0982.135.551

(Hà Phước Thọ)

 

  3. Các trung tâm sát hạch lái xe

STT

Tên trung tâm sát hạch lái xe

Cơ quan chủ quản

Địa điểm sát hạch

Điện thoại liên hệ (lãnh đạo)

01

Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam

Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

Thăng Bình

0913.499.203

(Phạm Hồng Sơn)

Tin liên quan