Bến xe

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

1. Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ BẾN XE TỈNH QUẢNG NAM
- Địa chỉ: số 01 đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại cơ quan: 0235.3811931; Di động: 0905.515.532
- Mã số thuế đơn vị: 4000501797
 

- Quyết định thành lập số 69/2002/QĐ-UB ngày 03/12/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam
- Ban Quản lý bến xe là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam; đơn vị thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (nay là Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015).

Tin liên quan