DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

1-Tên cơ quan: C.TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG NAM
- Địa chỉ: 52 Lê Hồng Phong “cũ” Nguyễn Tất Thành, TP Hội an 
- Số điện thoại:      0510.861322
- Email:                   cpxdgtqnam@dng.vn
- Fax:                       0510.862049
2.    Tên cơ quan: C.TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM
Tên giao dịch tiếng Anh : Quảng Nam Joint-stock Communication and Transport Company.
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khối phố 2, phường Hoà Thuận, TX Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Số điện thoại: (0510) 812251 - 820011 - 812546 - 820204.
- Fax : (0510)845546
3. Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG QUẢNG NAM - TECCO – QN 
- Địa chỉ: Kiệt 10 Nguyễn Du , TX Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam.
- Số điện thoại: 0510.828.118; 0510.828.119.
- E-mail: teccoqna @vnn.vn
- Số Fax: 0510.828.118; 0510.828.119.

Tin liên quan