Ngày 26/3 chính thức ra mắt Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Sáng ngày 19/3/2010, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức và lãnh đạo các Vụ của Bộ GTVT đã họp với các cán bộ chủ chốt của Cục ĐBVN, công bố quyết định các chức danh lãnh đạo của Tổng cục ĐBVN và giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trong tổ chức mới.

Sáng ngày 19/3/2010, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức và lãnh đạo các Vụ của Bộ GTVT đã họp với các cán bộ chủ chốt của Cục ĐBVN, công bố quyết định các chức danh lãnh đạo của Tổng cục ĐBVN và giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trong tổ chức mới.

Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức được giao kiêm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN có 4 đồng chí: Mai Văn Đức (nguyên Cục trưởng Cục ĐBVN), Nguyễn Văn Quyền (nguyên Phó Cục trưởng Cục ĐBVN), Ngô Quang Đảo (nguyên Phó cục trưởng Cục ĐBVN), Nguyễn Đức Thắng (nguyên Phó cục trưởng Cục quản lý xây dựng và chất lượng CTGT). Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ là đồng chí Lưu Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc Ban QLDA6). Chánh văn phòng Tổng Cục ĐBVN là đồng chí Trịnh Đình Nghi (nguyên Chánh văn phòng Tổng công ty XDCTGT4). Các chức danh vụ trưởng, phó vụ trưởng các vụ của Tổng cục ĐBVN cũng được chính thức công bố. Đồng chí Trịnh Viết Lộc - Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT được giao kiêm giữ chức Chánh thanh tra Tổng cục ĐBVN.

Hết ngày 25/3/2010 toàn bộ các hoạt động của Cục ĐBVN sẽ chính thức chấm dứt. Ngày 26/3/2010 Tổng cục ĐBVN sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Theo Nghị định 51/2008/NĐ - CP của Chính phủ ban hành ngày 22/4/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, Cục ĐBVN đã được chuyển thành Tổng cục ĐBVN. Tổng cục ĐBVN có 20 nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể trong Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trực thuộc Bộ GTVT, về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục ĐBVN được xác lập như một cơ quan nhà nước, có con dấu quốc huy, có vai trò tham dự vào tất cả các lĩnh vực quản lý đường bộ của quốc gia và đại diện cho Chính phủ Việt Nam ở một số lĩnh vực được Chính phủ ủy quyền.

Nguồn tin: Tin Báo GTVT

Tin liên quan