Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 02/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/02/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

170

B2

02

09/02/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K13-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

14/02/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K199B2

Thăng Bình

144

B2

K130C

48

C

04

19/02/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

Thăng Bình

180

B2

K16-19B11

40

B11

05

23/02/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M04-20A1

Tam Kỳ

350

A1

06

23/02/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M05-20A1

Tam Kỳ

250

A1

07

25/02/2020

(Thứ 3)

TTĐTN GTVT

K200B2

Thăng Bình

144

B2

K131B2

48

C

08

29/02/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K14-19B2

Thăng Bình

55

B2

K07-19C

48

C

Trường CĐCN Quảng Nam

K251B2

40

B2

TTGDNN Minh Sơn

K10-19B11

20

B11

09

01/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M02-19A1

Thăng Bình

400

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

10

05/03/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K14-19B2

Thăng Bình

200

B2

11

07/03/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M01-19A1

Thăng Bình

300

A1

12

10/03/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B2

Thăng Bình

180

B2

K17-19B11

30

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL

Tin liên quan