Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020

Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020

Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 03/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M02-19A1

Thăng Bình

400

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

02

05/03/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K14-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

07/03/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M01-19A1

Thăng Bình

500

A1

04

10/03/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B2

Thăng Bình

180

B2

K17-19B11

30

B11

05

15/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M06-20A1

Tam Kỳ

300

A1

06

15/03/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M07-20A1

Tam Kỳ

300

A1

07

15/03/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K201B2

Thăng Bình

144

B2

K131C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K11-19B11

10

B11

08

21/03/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M03-20A1

Thăng Bình

300

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-20A1

150

A1

09

21/03/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M08-20A1

Tam Kỳ

300

A1

10

22/03/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K15-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K15-19B2

200

B2

11

26/03/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20DE

K02-20DE

Đà Nẵng

24

DE

12

27/03/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam

K109C

Thăng Bình

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K14-19B2

180

B2

K18-19B11

30

B11

TTGDNN Minh Sơn

K04-19C

16

C

13

28/03/2020

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam 

M03-19A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: Phòng QLVT,PT&NL

Tin liên quan