Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020

Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020

Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 4/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/04/2020

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

K202B2

Thăng Bình

144

B2

TTGDNN Minh Sơn

K12-19B11

20

B11

02

04/04/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M02-20A1

Thăng Bình

500

A1

03

09/04/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K16-19B2

Thăng Bình

55

B2

K08-19C

48

C

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K07-19B2

190

B2

04

11/04/2020

(Thú 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M08-20A1

Tam Kỳ

300

A1

05

11/04/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M09-20A1

Tam Kỳ

300

A1

06

12/04/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M10-20A1

Tam Kỳ

300

A1

07

12/04/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M11-20A1

Tam Kỳ

300

A1

08

16/04/2020

(Thứ 5)

Trường CĐCN Quảng Nam

K252B2

Thăng Bình

40

B2

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B2

Thăng Bình

200

B2

09

18/4/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M03-20A1

Thăng Bình

500

A1

10

21/4/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K15-19B2

Thăng Bình

180

B2

K01-20B11

30

B11

11

25/4/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M04-20A1

150

A1

12

26/4/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K203B2

Thăng Bình

144

B2

K132C

48

C

13

29/4/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

55

B2

K09-19C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B2

 

30

B11

14

06/5/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B2

Thăng Bình

200

B2

K05-19C

16

C

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: Phòng QLVT,PT&NL

Tin liên quan