Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 12/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

05/12/2020

(Thứ 7)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K256B2

Thăng Bình

70

B2

K111C

16

C

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K06-20B2

55

B2

K07-20B2

55

B2

K03-20C

48

C

02

05/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K10-20B11

Đại Lộc

56

B11

K06-20B2

80

B2

K03-20B1

90

B1

03

06/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K04-20B2

Thăng Bình

176

B2

K02-20B11

30

B11

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-20C

16

C

04

12/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K211B1

Thăng Bình

31

B1

K211B2

113

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K04-20C

48

C

05

13/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K11-20B11

Đại Lộc

56

B11

Thi lại các khóa

150

B2

06

13/12/2020

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

M12-20A1

Thăng Bình

200

A1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

M10-20A1

200

A1

07

19/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M44-20A1

Tây Giang

500

A1

08

19/12/2020

(Thứ 7)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K257B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K212B2

144

B2

K138C

48

C

09

20/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M45-20A1

Nam Giang

500

A1

10

20/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K08-20B11

Thăng Bình

30

B11

K08-20B2

208

B2

11

26/12/2020

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M46-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

26/12/2020

(Thứ 7)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M47-20A1

Tam Kỳ

300

A1

13

26/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K05-20B2

Thăng Bình

240

B2

K03-20B11

30

B11

14

27/12/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M18-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

27/12/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M25-20A1

Thăng Bình

300

A1

16

27/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K12-20B11

Đại Lộc

56

B11

K04-20B1

80

B1

K07-20B2

100

B2

17

29/12/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20DE

Đà Nẵng

20

DE

18

02/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K213B2

Phú Ninh

144

B2

19

03/01/2021

(Chủ nhật)

 

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K08-20B2

Thăng Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K09-20B2

208

B2

K02-20C

16

C

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL

Tin liên quan