Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012

Để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT Quảng Nam nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến trong các mặt hoạt động và công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT Quảng Nam nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến trong các mặt hoạt động và công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

1. Các phòng ban, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, để cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

2. Giao Công đoàn ngành phối hợp với chính quyền chủ động xây dựng, tổ chức phát động phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành. Đồng thời tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề, để giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp, những khâu yếu kém của đơn vị. Nội dung thi đua cần lưu ý chủ đề: “Kỷ cương - Chất lượng - Hợp tác - An toàn - Hiệu quả”; 

3. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ GTVT về xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra giám sát các công trình xây dựng giao thông do Sở GTVT quản lý và chỉ đạo kiên quyết hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

4. Công tác tổ chức, cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hành chính; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát TTHC theo cơ chế “một cửa” tại Sở. Thực hiện tốt quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

5. Công tác quản lý vận tải & công nghiệp: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt các quy định của Bộ GTVT và Nhà nước ban hành. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, kiểm định phương tiện đường bộ, đường thủy, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, đăng ký phương tiện thủy nội địa… 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận tải như: công bố công khai luồng tuyến vận tải khách đường bộ, triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch Bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải, cấp phép liên vận Việt – Lào, Việt - Campuchia…. 

6. Lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự ATGT: Tổ chức tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường trong địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; chuẩn bị sẵn sàng trong việc phòng chống bão lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Năm 2012 được Bộ GTVT chọn là năm an toàn giao thông với mục  tiêu là giảm từ 5 - 10% tai nạn giao thông trên cả 03 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương. Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đơn vị với các ban ngành liên quan triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông và thực hiện tốt Luật GTĐB. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các lĩnh vực như: Xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ, giải tỏa các tụ điểm họp chợ trên lòng đường, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm vận tải khách, hàng hóa, kiểm tra chất lượng xây dựng cơ bản các công trình giao thông.

7. Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn miền núi: Ngành GTVT Quảng Nam tích cực phối hợp với các huyện, thành phố, các Sở, Ban ngành chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nhằm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện đề án phát triển GTNT gắn với xây dựng nông thôn mới. 

8. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành: Phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, khắc phục mọi khó khăn tích cực, chủ động trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và công nhân, viên chức, lao động tích cực chăm lo đời sống, tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng ngành GTVT Quảng Nam ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, phong trào khác: 

- Phấn đấu 100% các đơn vị trong ngành xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Thường xuyên tổ chức và duy trì các hoạt động thể thao, văn hóa; tham gia thi đấu giao hữu nội bộ, tham gia phong trào do khối thi đua tổ chức. 

- Phấn đấu 98% trở lên số gia đình CB.CNVCLĐ trong ngành hàng năm đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

- Công tác thi đua khen thưởng: Phát huy thành tích và truyền thống của ngành, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục quán triệt, phổ biến tuyên truyền Luật TĐ-KT và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Tích cực, tập trung chỉ đạo, xây dựng điển hình tiên tiến, đăng ký thi đua; toàn ngành phấn đấu có 100% số tập thể phòng ban, đơn vị đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó: 100% đạt tập thể “Lao động tiên tiến”; 50% đạt tập thể “Lao động xuất sắc”; 100% cá nhân đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt “ Lao động tiên tiến”.

- Phong trào thi đua yêu nước năm 2012 được tổ chức 2 đợt:

+ Đợt I trong 6 tháng đầu năm từ 01/01/2012 đến 30/06/2012, lập thành tích chào mừng xuân Nhâm Thìn 2012, Kỷ niệm 15 năm Tái lập tỉnh Quảng Nam (1/1/1997-1/1/2012), Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 - 3/2/2012), kỷ niệm các ngày lễ lớn như giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012).

+ Đợt II trong 6 tháng cuối năm từ 1/7/2012 đến 31/12/2012 với mục tiêu thi đua hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, phát động phong trào thi đua chào mừng 67 năm thành lập ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2012), lập thành tích chào mừng 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, hưởng ứng ngày Quốc phòng toàn dân và 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012).

Tin liên quan