Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ngành Giao thông vận tải Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch số 2046/KH-SGTVT ngày 06/8/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 2046/KH-SGTVT ngày 06/8/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Nguồn tin: Văn phòng Sở GTVT

Tin liên quan