Tìm kiếm bài viết

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Công văn số 1244/STTTT-TTBCXB ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Công văn số 3542/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo số 3579/TB-HĐKH&CN ngày 16/11/2022 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Quyết định số 960/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo số 3544/TB-SGTVT ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thông báo Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 10 năm 2022

Thông báo số 3543/TB-SGTVT ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 10 năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Giao thông vận tải

Chiều ngày 11/11/2022, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại Văn phòng Sở với Ban Giám đốc và các Phòng, Ban của Sở Giao thông vận tải. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí: Nguyễn Hồng Quang - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Sở Giao thông vận tải) và Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 937/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Thông báo Danh sách các tổ chức thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 3372/TB-SGTVT ngày 31/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách các tổ chức thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn số 3375/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 31/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam