Tìm kiếm bài viết

Về việc công bố lịch tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô tháng 4 năm 2023

Công văn số 842/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 24/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về công bố lịch tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô tháng 4 năm 2023

Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X, năm 2022-2023

Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X, năm 2022-2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2023

Công văn số 545/STNMT-N ngày 15/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2023

Phối hợp công bố công khai các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Công văn số 539/STNMT-KS ngày 15/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp công bố công khai các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Phổ biến và sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Công văn số 783/SGTVT-KCHT ngày 20/3/2023 về việc Phổ biến và sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 02 năm 2023

Thông báo số 724/TB-SGTVT ngày 14/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 02 năm 2023

HỘI NGHỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023

Sáng ngày 17/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (SGTVT) tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ trì Hội nghị gồm có đồng chí Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, các đồng chí Phó Giám đốc; tham dự Hội nghị có các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công Sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam

Thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công Sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 1274/KH-UBND ngày 10/03/2023 của UBND Tỉnh Quảng Nam về Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thông tin, tuyên truyền Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Nam năm 2023

Công văn số 235/STTTT-TTBCXB ngày 06/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Nam năm 2023