Tìm kiếm bài viết

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Công văn số 656/STTTT-TTBCXB ngày 04/07/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 626/STTTT-TTBCXB ngày 27/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô tháng 7 năm 2022

Thông báo số 1938/TB-SGTVT ngày 29/6/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô tháng 7 năm 2022

Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Công văn số 1747/SGTVT-VP ngày 17/6/2022 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Thông tin lộ trình, cự ly (km) từ thành phố Tam Kỳ đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Công văn số 1809/SGTVT-KCHT ngày 21/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thông tin lộ trình, cự ly (km) từ thành phố Tam Kỳ đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Về việc Mạo danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công văn số 288/TTS-ĐTH ngày 20/6/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Mạo danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Công văn số 1732/SGTVT-QLVTPTNL ngày 16/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 525/STTTT-TTBCXB ngày 01/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 583/STTTT-TTBCXB ngày 15/06/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalêê

Bằng rất nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, công tác kết nghĩa giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và xã Bahalêê (huyện Tây Giang) ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, cùng góp sức đem lại bộ mặt phát triển mới cho cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.