Tìm kiếm bài viết

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 8 năm 2024

Thông báo số 2706/TB-SGTVT ngày 24/7/2025 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 8 năm 2024

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Công văn số 2448/SGTVT-VP ngày 05/7/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Hộ Kinh doanh Chinh Taxi)

Quyết định số 464/QĐ-SGTVT ngày 04/7/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quyết định số 451/QĐ-SGTVT ngày 01/7/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Một đơn vị đăng ký khai thác tuyến xe cố định Tam Kỳ - Đại Lộc thành công

(QNO) - Ngày 27/6/2024, Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Lê Quang Hiếu đã ký ban hành Thông báo số 2315 về đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công.

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 2315/TB-SGTVT ngày 27/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 2347/TB-SGTVT ngày 28/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quyết định số 431/QĐ-SGTVT ngày 26/6/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2024

Thông báo số 2284/TB-SGTVT ngày 25/6/2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 2267/TB-SGTVT ngày 25/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng