Tìm kiếm bài viết

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam tổ chức lễ dâng hoa, viếng hương tại Khu Di tích tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Giao thông vận tải Khu V

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam tổ chức lễ dâng hoa, viếng hương tại Khu Di tích tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Giao thông vận tải Khu V

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalêê nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalêê nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Cẩm nang Chuyển đổi số

Cẩm nang Chuyển đổi số

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo nội dung đề nghị của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1631/STTTT-TTBCXB ngày 31/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 132/TB-SGTVT ngày 144/01/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại Giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại Giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền công tác phòng, chống Covid -19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

Tuyên truyền công tác phòng, chống Covid -19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

Quyết định về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 02/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 11/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam