Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
101

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Xem chi tiết >>
Đường bộ
102

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Xem chi tiết >>
Đăng kiểm
103

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Xem chi tiết >>
Đường bộ
104

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Xem chi tiết >>
Đường bộ
105

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Xem chi tiết >>
Đường bộ
106

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Xem chi tiết >>
Đường bộ
107

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Xem chi tiết >>
Đường bộ
108

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Xem chi tiết >>
Đường bộ
109

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Xem chi tiết >>
Đường bộ
110

Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
111

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Xem chi tiết >>
Đường bộ
112

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
113

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xem chi tiết >>
Đăng kiểm