Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Xem chi tiết >>
Đường bộ
82

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
83

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
84

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
85

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
86

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

Xem chi tiết >>
Đường bộ
87

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
88

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
89

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
90

Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
91

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
92

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác

Xem chi tiết >>
Đường bộ
93

Đăng ký khai thác tuyến.

Xem chi tiết >>
Đường bộ
94

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
95

Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
96

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
97

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Xem chi tiết >>
Đường bộ
98

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

Xem chi tiết >>
Đăng kiểm
99

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Xem chi tiết >>
Đường bộ
100

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết >>
Đường bộ