Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
62

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
63

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Xem chi tiết >>
Đường bộ
64

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
65

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

Xem chi tiết >>
Đường bộ
66

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

Xem chi tiết >>
Đường bộ
67

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

Xem chi tiết >>
Đường bộ
68

Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
69

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
70

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
71

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
72

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
73

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Xem chi tiết >>
Đường bộ
74

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
75

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Xem chi tiết >>
Đăng kiểm
76

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

Xem chi tiết >>
Đường bộ
77

Cấp Giấy phép xe tập lái

Xem chi tiết >>
Đường bộ
78

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
79

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
80

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Xem chi tiết >>
Đường bộ