Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Công bố đóng khu neo đậu

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
42

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
43

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Xem chi tiết >>
Đường bộ
44

Thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phụ vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Xem chi tiết >>
Tài chính ngân hàng
45

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
46

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
47

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
48

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
49

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Xem chi tiết >>
Đường bộ
50

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
51

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Xem chi tiết >>
Đường bộ
52

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
53

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
54

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
55

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Xem chi tiết >>
Đường bộ
56

Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Hàng Hải
57

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết >>
Đường bộ
58

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết >>
Đường bộ
59

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Xem chi tiết >>
Đăng kiểm
60

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Xem chi tiết >>
Đăng kiểm