Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

 1. Lĩnh vực:
  • Đường bộ
 2. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  • - Khi có nhu cầu ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Giao thông vận tải), bến xe đầu tuyến phía Việt Nam và nộp lại thông báo khai thác tuyến, ký hiệu phân biệt quốc gia, giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác cho Sở Giao thông vận tải.
  b) Giải quyết TTHC:
  • - Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Giao thông vận tải thông báo ngừng khai thác tuyến và thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác;
  • - Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  02 Ngày làm việc
  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị
  Nộp trực tuyến
  02 Ngày làm việc
  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị
  Nộp qua bưu chính công ích
  02 Ngày làm việc
  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo mẫu;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Thông báo khai thác tuyến;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Ký hiệu phân biệt quốc gia;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Giao thông vận tải
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Sở Giao thông vận tải
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin