Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

 1. Lĩnh vực:
  • Đường thủy nội địa
 2. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  • Tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng gửi đơn đề nghị công bố thông báo luồng đến cơ quan có thẩm quyền sau: - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: thông báo lần đầu luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia; - Chi cục đường thủy nội địa khu vực: thông báo định kỳ, thường xuyên, và đột xuất luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia; - Sở Giao thông vận tải: thông báo lần đầu, định kỳ, thường xuyên và đột xuất luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương.
  b) Giải quyết TTHC:
  • Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng, cơ quan có trách nhiệm thông báo kiểm tra số liệu, thông báo luồng đường thủy nội địa.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  3 Ngày làm việc
  Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.
  Nộp trực tuyến
  3 Ngày làm việc
  Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.
  Nộp qua bưu chính công ích
  3 Ngày làm việc
  Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn đề nghị công bố thông báo luồng theo mẫu
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người nước ngoài
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Tổ chức nước ngoài
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
  • Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc
  • Chi cục Đường thủy nội địa Khu vực III
  • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
  • Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc
  • Chi cục Đường thủy nội địa Khu vực III
  • Sở Giao thông vận tải
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Chi cục đường thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải.
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Thông báo luồng đường thủy nội địa (lần đầu)
  • Thông báo luồng đường thủy nội địa (định kỳ)
  • Thông báo luồng đường thủy nội địa (thường xuyên hoặc đột xuất)
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  08/2021/NĐ-CP
  Nghị định 08/2021/NĐ-CP
  2021-01-28
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin