Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

 1. Lĩnh vực:
  • Đường bộ
 2. Trình tự thực hiện:
  b) Giải quyết TTHC:
  • - Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin hồ sơ vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
  • - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào. Trường hợp không cấp, phải thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do;
  • - Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.
  a) Nộp hồ sơ:
  • - Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ để nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  02 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
  Nộp trực tuyến
  02 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
  Nộp qua bưu chính công ích
  02 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào theo mẫu;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Phương án kinh doanh vận tải theo mẫu.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Cục Đường bộ Việt Nam
  • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Cục Đường bộ Việt Nam
  • Sở Giao thông vận tải
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin