Cấp lại Giấy phép lái xe

 1. Lĩnh vực:
  • Đường bộ
 2. Trình tự thực hiện:
  • a) Nộp hồ sơ TTHC: Người lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam. Cấp lại Giấy phép lái xe áp dụng trong các trường hợp sau: + Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng; + Giấy phép lái xe bị mất;
  • b) Giải quyết TTHC: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do cơ quan đó cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe. (Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe được chụp ảnh trực tiếp và xuất trình các bản chính để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi).
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  7 Ngày làm việc
  - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng: 02 tháng 03 ngày; - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm: Sau 02 tháng mới được thi lại. Sau 07 ngày khi trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết mới được cấp lại. - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên: Sau 02 tháng mới được thi lại. Sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết và thực hành mới được cấp lại. - Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm: sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết mới được cấp lại; - Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên: sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết và thực hành mới được cấp lại.
  Nộp trực tuyến
  7 Ngày làm việc
  - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng: 02 tháng 03 ngày; - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm: Sau 02 tháng mới được thi lại. Sau 07 ngày khi trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết mới được cấp lại. - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên: Sau 02 tháng mới được thi lại. Sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết và thực hành mới được cấp lại. - Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm: sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết mới được cấp lại; - Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên: sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết và thực hành mới được cấp lại.
  Nộp qua bưu chính công ích
  7 Ngày làm việc
  - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng: 02 tháng 03 ngày; - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm: Sau 02 tháng mới được thi lại. Sau 07 ngày khi trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết mới được cấp lại. - Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên: Sau 02 tháng mới được thi lại. Sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết và thực hành mới được cấp lại. - Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm: sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết mới được cấp lại; - Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên: sau 07 ngày kể từ ngày trúng tuyển kỳ sát hạch lý thuyết và thực hành mới được cấp lại.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Người nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam (Số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam)
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép lái xe
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  12/2017/TT-BGTVT
  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
  2017-04-15
  188/2016/TT-BTC
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
  2016-11-08
  38/2019/TT-BGTVT
  Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT
  2019-10-08
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe
 14. Từ khoá:
  • Bằng lái
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin