Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Xem chi tiết >>
Đường bộ
2

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Xem chi tiết >>
Đường bộ
3

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

Xem chi tiết >>
Đường bộ
4

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
5

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
6

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
7

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Xem chi tiết >>
Đường bộ
8

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
9

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
10

Cấp lại Giấy phép lái xe

Xem chi tiết >>
Đường bộ
11

Cấp mới Giấy phép lái xe

Xem chi tiết >>
Đường bộ
12

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
13

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Xem chi tiết >>
Đường bộ
14

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Hàng Hải
15

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Xem chi tiết >>
Đường bộ
16

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

Xem chi tiết >>
Đường bộ
17

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
18

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Xem chi tiết >>
Đường bộ
19

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Đường bộ
20

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa