Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Đăng ký khai thác tuyến.

Xem chi tiết >>
Đường bộ
2

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
4

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Xem chi tiết >>
Đường bộ
5

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
6

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Hàng Hải
7

Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Hàng Hải
8

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết >>
Đường bộ
9

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết >>
Đường bộ
10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
11

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
13

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
14

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
15

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
16

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
17

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Xem chi tiết >>
Đường bộ
18

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
19

Cấp mới Giấy phép lái xe

Xem chi tiết >>
Đường bộ
20

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Xem chi tiết >>
Đường bộ