Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp Giấy phép xe tập lái

Xem chi tiết >>
Đường bộ
2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
3

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
4

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết >>
Đường bộ
5

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
6

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
7

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Xem chi tiết >>
Đường bộ
8

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Xem chi tiết >>
Đường bộ
9

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Xem chi tiết >>
Đường bộ
10

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

Xem chi tiết >>
Đường bộ
11

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo (trùng bỏ)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
12

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

Xem chi tiết >>
Đường bộ
13

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
14

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

Xem chi tiết >>
Đường bộ
15

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
16

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Xem chi tiết >>
Đường bộ
17

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Xem chi tiết >>
Đường bộ
18

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Xem chi tiết >>
Đường bộ
19

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Hàng Hải
20

Cấp mới Giấy phép lái xe

Xem chi tiết >>
Đường bộ