Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Giao thông vận tải

14/11/2022 | 02:21 PM
Chiều ngày 11/11/2022, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại Văn phòng Sở với Ban Giám đốc và các Phòng, Ban của Sở Giao thông vận tải. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí: Nguyễn Hồng Quang - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Sở Giao thông vận tải) và Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014

30/11/2020 | 12:00 AM
Để tổng kết đánh giá tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014; Sở GTVT Quảng Nam triển khai Công văn số 1664/SGTVT-VP ngày 13/11/2014 về hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 với các nội dung sau:
Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

03/03/2022 | 10:58 AM
Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

01/12/2020 | 12:00 AM
Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ - Tháng 3 năm 1976 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ nhất, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu làm thư ký; đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.
  • Quảng Nam tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2-9
  • Quảng Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt
  • CSGT Quảng Nam Hỗ Trợ Người Dân Di Chuyển Trong Mưa Lũ | Tin tức 24h | ANTV
  • Cuộc thi tuyên truyền an toàn giao thông trên truyền hình tỉnh Quảng Ninh năm 2020