Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 192 items in 10 pages
161 Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
Số/Ký hiệu: 35/2013/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1450 lượt / Tải về: 5 lượt
21/10/2013
162 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 100/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1456 lượt / Tải về: 14 lượt
03/09/2013
163 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 15/2013/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Đã xem: 1415 lượt / Tải về: 3 lượt
28/08/2013
164 Quy định việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Số/Ký hiệu: 13/2013/TT-BXD ; Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1313 lượt / Tải về: 11 lượt
15/08/2013
165 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số/Ký hiệu: 10/2013/TT-BXD ; Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1374 lượt / Tải về: 4 lượt
25/07/2013
166 Minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 78/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1246 lượt / Tải về: 2 lượt
17/07/2013
167 Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 2196 /QĐ-UBND ; Người ký: Phó chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 1738 lượt / Tải về: 40 lượt
17/07/2013
168 Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 16/2013/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh
Đã xem: 1525 lượt / Tải về: 16 lượt
01/07/2013
169 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách
Số/Ký hiệu: 49/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1372 lượt / Tải về: 11 lượt
12/12/2012
170 Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số/Ký hiệu: 15/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1333 lượt / Tải về: 1 lượt
06/02/2013
171 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 10/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1772 lượt / Tải về: 16 lượt
11/01/2013
172 Quản lý đầu tư phát triển đô thị
Số/Ký hiệu: 11/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1724 lượt / Tải về: 6 lượt
14/01/2013
173 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015
Số/Ký hiệu: 231/2012/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 1632 lượt / Tải về: 21 lượt
28/12/2012
174 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Số/Ký hiệu: 12/2012/TT-BXD ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị
Đã xem: 1692 lượt / Tải về: 22 lượt
28/12/2012
175 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Số/Ký hiệu: 10/2012/TT-BXD ; Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1637 lượt / Tải về: 15 lượt
20/12/2012
176 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 02 /QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 2752 lượt / Tải về: 67 lượt
07/01/2013
177 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 2500 lượt / Tải về: 38 lượt
07/01/2013
178 Đăng ký, quản lý phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ và điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 36 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2041 lượt / Tải về: 25 lượt
25/12/2012
179 Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh..
Số/Ký hiệu: 33/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2171 lượt / Tải về: 19 lượt
18/12/2012
180 Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam.
Số/Ký hiệu: 14/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 915 lượt / Tải về: 10 lượt
27/04/2012