Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 190 items in 10 pages
101 13. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 286 lượt / Tải về: 7 lượt
01/03/2018
102 14. Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 279 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2018
103 15. Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 277 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2018
104 16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 273 lượt / Tải về: 6 lượt
01/03/2018
105 17. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 282 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2018
106 18. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng đến
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 274 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2018
107 19. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức,cá nhân do cùng một Sở giao thông vận tải quản lý
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 271 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2018
108 20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 277 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
109 21. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 281 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
110 Quyết định Ban hành Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng và xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 54/QĐ-SGTVT ; Người ký: Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 804 lượt / Tải về: 85 lượt
02/02/2018
111 Cấp lại Giấy phép lái xe
Số/Ký hiệu: Cấp lại Giấy phép lái xe ; Người ký:
Đã xem: 476 lượt / Tải về: 76 lượt
01/02/2018
112 3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Số/Ký hiệu: 3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tả ; Người ký:
Đã xem: 381 lượt / Tải về: 18 lượt
01/02/2018
113 4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Số/Ký hiệu: 4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng c ; Người ký:
Đã xem: 351 lượt / Tải về: 0 lượt
01/02/2018
114 5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Số/Ký hiệu: 5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp ; Người ký:
Đã xem: 320 lượt / Tải về: 4 lượt
01/02/2018
115 6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Số/Ký hiệu: 6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ; Người ký:
Đã xem: 262 lượt / Tải về: 10 lượt
01/02/2018
116 7. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
Số/Ký hiệu: 7. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ; Người ký:
Đã xem: 243 lượt / Tải về: 8 lượt
01/02/2018
117 22. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 770/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 199 lượt / Tải về: 1 lượt
01/02/2018
118 23. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số biển số xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 770/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 197 lượt / Tải về: 1 lượt
01/02/2018
119 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 293/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 408 lượt / Tải về: 30 lượt
22/01/2018
120 Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: 42/2017/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Đã xem: 566 lượt / Tải về: 41 lượt
15/11/2017