Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 192 items in 10 pages
101 11. Cấp lại Giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 335 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
102 12. Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 345 lượt / Tải về: 7 lượt
01/03/2018
103 13. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 346 lượt / Tải về: 8 lượt
01/03/2018
104 14. Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 334 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2018
105 15. Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 330 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2018
106 16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 6 lượt
01/03/2018
107 17. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 344 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2018
108 18. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng đến
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 333 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2018
109 19. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức,cá nhân do cùng một Sở giao thông vận tải quản lý
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
110 20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 331 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
111 21. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 331 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
112 Quyết định Ban hành Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng và xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 54/QĐ-SGTVT ; Người ký: Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 899 lượt / Tải về: 87 lượt
02/02/2018
113 Cấp lại Giấy phép lái xe
Số/Ký hiệu: Cấp lại Giấy phép lái xe ; Người ký:
Đã xem: 534 lượt / Tải về: 77 lượt
01/02/2018
114 3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Số/Ký hiệu: 3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tả ; Người ký:
Đã xem: 432 lượt / Tải về: 19 lượt
01/02/2018
115 4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Số/Ký hiệu: 4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng c ; Người ký:
Đã xem: 411 lượt / Tải về: 0 lượt
01/02/2018
116 5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Số/Ký hiệu: 5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp ; Người ký:
Đã xem: 375 lượt / Tải về: 4 lượt
01/02/2018
117 6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Số/Ký hiệu: 6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ; Người ký:
Đã xem: 314 lượt / Tải về: 13 lượt
01/02/2018
118 7. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
Số/Ký hiệu: 7. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ; Người ký:
Đã xem: 292 lượt / Tải về: 9 lượt
01/02/2018
119 22. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 770/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 244 lượt / Tải về: 1 lượt
01/02/2018
120 23. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số biển số xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 770/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 257 lượt / Tải về: 1 lượt
01/02/2018