Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 190 items in 10 pages
81 36. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Số/Ký hiệu: 36. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương t ; Người ký:
Đã xem: 278 lượt / Tải về: 19 lượt
22/06/2018
82 37. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Số/Ký hiệu: 37. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phươ ; Người ký:
Đã xem: 262 lượt / Tải về: 3 lượt
22/06/2018
83 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
Số/Ký hiệu: 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 252 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
84 40. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Số/Ký hiệu: 40. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 257 lượt / Tải về: 3 lượt
22/06/2018
85 41. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
Số/Ký hiệu: 41. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 274 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
86 42. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại
Số/Ký hiệu: 42. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đố ; Người ký:
Đã xem: 188 lượt / Tải về: 5 lượt
22/06/2018
87 43. Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 43. Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Cam ; Người ký:
Đã xem: 172 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
88 44. Cấp Giấy phép liên vận qua biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia cho phương tiện kinh doanh vận tải
Số/Ký hiệu: 44. Cấp Giấy phép liên vận qua biên giới Việt Nam ; Người ký:
Đã xem: 150 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
89 45. Gia hạn Giấy phép liên vận qua biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
Số/Ký hiệu: 45. Gia hạn Giấy phép liên vận qua biên giới Việt ; Người ký:
Đã xem: 145 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
90 46. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia
Số/Ký hiệu: 46. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố ; Người ký:
Đã xem: 130 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
91 47. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 47. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cải tạo ; Người ký:
Đã xem: 144 lượt / Tải về: 1 lượt
22/06/2018
92 48. Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường quốc lộ đang khai thác
Số/Ký hiệu: 48. Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với ; Người ký:
Đã xem: 137 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
93 49. Thủ tục Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
Số/Ký hiệu: 49. Thủ tục Cấp phép thi công công trình thiết yếu ; Người ký:
Đã xem: 149 lượt / Tải về: 7 lượt
22/06/2018
94 50. Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường quốc lộ đang khai thác
Số/Ký hiệu: 50. Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng cùng thời ; Người ký:
Đã xem: 134 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
95 Quyết định về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Số/Ký hiệu: 652/QĐ-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công
Đã xem: 506 lượt / Tải về: 9 lượt
03/04/2018
96 8. Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 292 lượt / Tải về: 16 lượt
01/03/2018
97 9. Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 273 lượt / Tải về: 5 lượt
01/03/2018
98 10. Cấp Giấy phép xe tập lái
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 279 lượt / Tải về: 4 lượt
01/03/2018
99 11. Cấp lại Giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 272 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2018
100 12. Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 287 lượt / Tải về: 7 lượt
01/03/2018