Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 192 items in 10 pages
181 Cấp Sổ kiểm tra kỹ thuật, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội đị
Số/Ký hiệu: 21 ; Người ký: ..
Đã xem: 917 lượt / Tải về: 4 lượt
01/03/2012
182 Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng
Số/Ký hiệu: 34 ; Người ký: ..
Đã xem: 828 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
183 Chuyển Hồ sơ phương tiện đi nơi khác (chuyển vùng)
Số/Ký hiệu: 33 ; Người ký: ...
Đã xem: 843 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
184 Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung Sổ kiểm định cho xe cơ giới đang hoạt động ở xa địa phương nơi đăng ký biển số
Số/Ký hiệu: 32 ; Người ký: ..
Đã xem: 1006 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
185 Cấp lại Sổ kiểm định đối với xe cơ giới bị mất, bị hỏng Sổ kiểm định
Số/Ký hiệu: 31 ; Người ký: ...
Đã xem: 1327 lượt / Tải về: 18 lượt
01/03/2012
186 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 30 ; Người ký: ..
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
187 Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận và Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 29 ; Người ký: ..
Đã xem: 801 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2012
188 Thủ tục đơn thư khiểu nại
Số/Ký hiệu: 1 ; Người ký: ..
Đã xem: 1489 lượt / Tải về: 4 lượt
01/03/2012
189 Thủ tục đơn thư tố cáo
Số/Ký hiệu: 2 ; Người ký: ..
Đã xem: 1468 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
190 Quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 25/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1834 lượt / Tải về: 38 lượt
12/08/2011
191 Quy chế thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 141/QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 1514 lượt / Tải về: 13 lượt
17/03/2011
192 Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Số/Ký hiệu: 2643 /QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1971 lượt / Tải về: 65 lượt
23/08/2010