Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 198 items in 10 pages
181 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Số/Ký hiệu: 10/2012/TT-BXD ; Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1936 lượt / Tải về: 15 lượt
20/12/2012
182 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 02 /QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 3211 lượt / Tải về: 72 lượt
07/01/2013
183 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 2925 lượt / Tải về: 44 lượt
07/01/2013
184 Đăng ký, quản lý phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ và điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 36 /2012/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2458 lượt / Tải về: 27 lượt
25/12/2012
185 Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh..
Số/Ký hiệu: 33/2012/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2569 lượt / Tải về: 20 lượt
18/12/2012
186 Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam.
Số/Ký hiệu: 14/2012/TT-BGTVT ; Người ký: Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đã xem: 1228 lượt / Tải về: 11 lượt
27/04/2012
187 Cấp Sổ kiểm tra kỹ thuật, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội đị
Số/Ký hiệu: 21 ; Người ký: ..
Đã xem: 1149 lượt / Tải về: 4 lượt
01/03/2012
188 Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng
Số/Ký hiệu: 34 ; Người ký: ..
Đã xem: 1043 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
189 Chuyển Hồ sơ phương tiện đi nơi khác (chuyển vùng)
Số/Ký hiệu: 33 ; Người ký: ...
Đã xem: 1060 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
190 Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung Sổ kiểm định cho xe cơ giới đang hoạt động ở xa địa phương nơi đăng ký biển số
Số/Ký hiệu: 32 ; Người ký: ..
Đã xem: 1264 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
191 Cấp lại Sổ kiểm định đối với xe cơ giới bị mất, bị hỏng Sổ kiểm định
Số/Ký hiệu: 31 ; Người ký: ...
Đã xem: 1645 lượt / Tải về: 18 lượt
01/03/2012
192 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 30 ; Người ký: ..
Đã xem: 1004 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
193 Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận và Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 29 ; Người ký: ..
Đã xem: 1019 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2012
194 Thủ tục đơn thư khiểu nại
Số/Ký hiệu: 1 ; Người ký: ..
Đã xem: 1770 lượt / Tải về: 5 lượt
01/03/2012
195 Thủ tục đơn thư tố cáo
Số/Ký hiệu: 2 ; Người ký: ..
Đã xem: 1794 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
196 Quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 25/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2221 lượt / Tải về: 43 lượt
12/08/2011
197 Quy chế thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 141/QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 1891 lượt / Tải về: 17 lượt
17/03/2011
198 Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Số/Ký hiệu: 2643 /QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2368 lượt / Tải về: 69 lượt
23/08/2010