Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 190 items in 10 pages
181 Chuyển Hồ sơ phương tiện đi nơi khác (chuyển vùng)
Số/Ký hiệu: 33 ; Người ký: ...
Đã xem: 798 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
182 Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung Sổ kiểm định cho xe cơ giới đang hoạt động ở xa địa phương nơi đăng ký biển số
Số/Ký hiệu: 32 ; Người ký: ..
Đã xem: 962 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
183 Cấp lại Sổ kiểm định đối với xe cơ giới bị mất, bị hỏng Sổ kiểm định
Số/Ký hiệu: 31 ; Người ký: ...
Đã xem: 1273 lượt / Tải về: 18 lượt
01/03/2012
184 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 30 ; Người ký: ..
Đã xem: 753 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
185 Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận và Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 29 ; Người ký: ..
Đã xem: 759 lượt / Tải về: 0 lượt
01/03/2012
186 Thủ tục đơn thư khiểu nại
Số/Ký hiệu: 1 ; Người ký: ..
Đã xem: 1431 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2012
187 Thủ tục đơn thư tố cáo
Số/Ký hiệu: 2 ; Người ký: ..
Đã xem: 1411 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012
188 Quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 25/2011/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1770 lượt / Tải về: 38 lượt
12/08/2011
189 Quy chế thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 141/QĐ-SGTVT ; Người ký: Giám đốc Trương Văn Cận
Đã xem: 1454 lượt / Tải về: 13 lượt
17/03/2011
190 Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Số/Ký hiệu: 2643 /QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1906 lượt / Tải về: 60 lượt
23/08/2010