Văn bản (2.0)

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 219 items in 11 pages
1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ
Số/Ký hiệu: 02/2021/TT-BGTVT ; Người ký: Lê Đình Thọ
Đã xem: 131 lượt / Tải về: 6 lượt
04/02/2021
2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BGTVT ; Người ký: Lê Đình Thọ
Đã xem: 153 lượt / Tải về: 8 lượt
27/01/2021
3 Lắp đặt trạm cân tại các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 496/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 195 lượt / Tải về: 34 lượt
26/01/2021
4 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 353/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 200 lượt / Tải về: 27 lượt
20/01/2021
5 Về việc gia hạn thời gian thực hiện Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3771/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 207 lượt / Tải về: 22 lượt
23/12/2020
6 Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera của các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép khai thác khoáng sản
Số/Ký hiệu: 6218/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 130 lượt / Tải về: 9 lượt
22/10/2020
7 Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Số/Ký hiệu: 38/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 128 lượt / Tải về: 2 lượt
29/09/2020
8 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 5365/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 64 lượt / Tải về: 5 lượt
15/09/2020
9 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera, trạm cân của các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép khai thác khoáng sản
Số/Ký hiệu: 4888/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 95 lượt / Tải về: 8 lượt
24/08/2020
10 Khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 4216/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 61 lượt / Tải về: 2 lượt
27/07/2020
11 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 12/2020/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Lê Đình Thọ
Đã xem: 889 lượt / Tải về: 21 lượt
29/05/2020
12 Quyết định Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1771/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 100 lượt / Tải về: 4 lượt
02/07/2020
13 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 42/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1426 lượt / Tải về: 71 lượt
08/04/2020
14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Số/Ký hiệu: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1091 lượt / Tải về: 5 lượt
08/04/2020
15 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Số/Ký hiệu: 23/2020/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 86 lượt / Tải về: 2 lượt
24/02/2020
16 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số/Ký hiệu: 10/2020/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1446 lượt / Tải về: 27 lượt
17/01/2020
17 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 485/QĐ - UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 82 lượt / Tải về: 2 lượt
25/02/2020
18 Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 610/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 59 lượt / Tải về: 4 lượt
11/02/2020
19 Thông tư Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 39/2019/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Đã xem: 1833 lượt / Tải về: 11 lượt
15/10/2019
20 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 34/2019/TT-BGTVT ; Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Đã xem: 1496 lượt / Tải về: 17 lượt
06/09/2019