Vận tải

 
Văn bản số 1775/TB-SGTVT ngày 10/7/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam Thông báo về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng
Văn bản số 1750/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 05/7/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện kinh doanh vận tải bằng đường bộ
Thông báo số 2725/TB-SGTVT ngày 04/7/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Tên tuyến: Tiên Phước đi Đà Nẵng và ngược lại. Đơn vị đăng ký: DNTN Bảo Châu Trường Xuân
Tuyến Tam Kỳ (Quảng Nam) đi Đà Nẵng và ngược lại. Đơn vị đăng ký: HTX Vận tải và KDTH TP Tam Kỳ
Văn bản số 1544/TB-SGTVT ngày 18/06/2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2460/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/06/2019 của Sở GTVT TP Đà Nẵng
Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến VTHK cố định Quảng Nam (BX Nông Sơn) đi Đà Nẵng (BX Trung tâm Đà Nẵng) và ngược lại
Văn bản số 1408/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/6/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 2225/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 29/5/2019 của Sở GTVT TP Đà Nẵng về việc Triển khai kế hoạch hoạt động xe buýt phục vụ phân luồng giao thông dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019
Văn bản số 1130/TB - SGTVT ngày 07/5/2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1131/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1102/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/5/2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Các tin khác :