Vận tải

 
Công văn số 319/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 18/02/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Chính Phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định
Thông báo số 280/TB-SGTVT ngày 13/02/2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
Thông báo số 114/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 34/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 08/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Văn bản số 3373/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/12/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 547/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam Công bố mở thí điểm tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt Tam Kỳ - Quế Sơn và ngược lại
Thông báo số 12/PQLVT-TB ngày 30/12/2019 của Phòng QLVT,PT&NL Sở GTVT Quảng Nam Kế hoạch triển khai trực vận tải phục vụ Tết Canh Tý 2020
Văn bản số 2894 /SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2893/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2782 /SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2758/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Quyết định số 424/QĐ-SGTVT ngày 25/10/2019 của Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2715/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2582/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 2460/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 23/9/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT
Các tin khác :