Vận tải

 
Quyết định số 23/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc công bố tiếp tục tổ chức thí điểm tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt số 14 Tam Kỳ - Quế Sơn và ngược lại
Công văn số 28/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 06/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô hoạt động vận tải
Kế hoạch số 3471/KH-SGTVT ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Tổ chức vận tải phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021
Quyết định số 664/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 491800276 cấp ngày 27/7/2018 của Chi nhánh III - Công ty Cổ phần công nghiệp Quảng An 1 tại Quảng Nam với lý do ngừng kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng liên tục, được quy định tại điểm
Kế hoạch số 2267/KH-SGTVT ngày 14/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Công văn số 2226/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 09/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Ngày 13/7/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 356/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 08/7/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 1181/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
1161/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1155/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1877/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 05/5/2020 của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng
1033/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
văn bản số 1031/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số: 900/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Quyết định số 115/QĐ - SGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
Văn bản số 880/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Các tin khác :