Vận tải

 
Công văn số 962/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 942/TB-SGTVT ngày 14/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng
Công văn số 886/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 08/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc yêu cầu giải trình về các phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định
Thông báo số 814/TB-SGTVT ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phù hiệu, biển hiệu xe ô tô do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021
Công văn số 767/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục đôn đốc triển khai lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo lộ trình quy định
Công văn số 718/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 25/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý, xử lý hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
Thông báo số 957/TB-SGTVT ngày 16/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu, biển hiệu không còn giá trị sử dụng
Thông báo số 608/TB-SGTVT ngày 16/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phù hiệu, biển hiệu xe ô tô do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2021
Thông báo số 513/TB ngày 04/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công văn số 503/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 05/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT, camera của xe ô tô KDVT bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công văn số 465/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Quyết định số 23/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc công bố tiếp tục tổ chức thí điểm tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt số 14 Tam Kỳ - Quế Sơn và ngược lại
Công văn số 28/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 06/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô hoạt động vận tải
Kế hoạch số 3471/KH-SGTVT ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Tổ chức vận tải phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021
Quyết định số 664/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 491800276 cấp ngày 27/7/2018 của Chi nhánh III - Công ty Cổ phần công nghiệp Quảng An 1 tại Quảng Nam với lý do ngừng kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng liên tục, được quy định tại điểm
Kế hoạch số 2267/KH-SGTVT ngày 14/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Công văn số 2226/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 09/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Ngày 13/7/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 356/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 08/7/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Các tin khác :