Vận tải

 
Kế hoạch số 2267/KH-SGTVT ngày 14/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Công văn số 2226/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 09/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Ngày 13/7/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 356/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 08/7/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Văn bản số 1181/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
1161/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1155/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1877/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 05/5/2020 của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng
1033/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
văn bản số 1031/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số: 900/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Quyết định số 115/QĐ - SGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
Văn bản số 880/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải
Văn bản số 767/BC-SGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Sở GTVT Quảng Nam
Văn bản số 1380/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 01/4/2020 của Sở GTVT TP Đà Nẵng
Văn bản số 726/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 01/04/2020 của Sở GTVT Quảng Nam về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải
Các tin khác :