Tổng hợp

 
Kế hoạch số 3153/KH-SGTVT ngày 06/12/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam "Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020"
Quyết định số 374/QĐ-SGTVT ngày 25/9/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
Khẳng định hướng đi đúng đắn của công tác suốt thời gian qua, Tổng cục ĐBVN đồng thời đề xuất nhiều nội dung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác: quy định tăng số km đào tạo thực hành lái xe, tăng số lượng và điều chỉnh nội dung một số câu hỏi lý thuyết, bổ sung giờ học trực quan TNGT, yêu cầu cơ cấu loại xe có hộp số tự động vào đào tạo, rà soát tăng thêm yêu cầu kĩ thuật cho bài thi sát h
Các tin khác :