Thông tin, thông báo

 
Quyết định số 60/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Công văn số 1120/STTTT-TTBCXB ngày 16/09/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công văn số 1123/STTT-TTBCXB ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Báo cáo số 1113/BC-TBTT ngày 15/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2020)
Công văn số 5255/UBND-KGVX ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Công văn số 2149/SGTVT- VP ngày 28/8/2020 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về việc công bố nội dung TTHC sửa đổi theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid -19 của ngành Giao thông vận tải
Công văn số 980/STTTT-TTBCXB ngày 20/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 2039/SGTVT-VP ngày 19/8/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 1943/SGTVT-VP ngày 07/8/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Công văn số 884/STTTT-TTBCXB ngày 04/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam
Quyết định số 19/QĐ-SGTVT ngày 09/7/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Văn bản chỉ đạo tuyên truyền về ứng dụng Bluzone
Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh lân cận
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2020
Công văn số 733/STTTT-TTBCXB ngày 17/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 1014/BTP-585 ngày 20/3/2020 của Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp về việc thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Công văn số 729/STTTT-TTBCXB ngày 08/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Các tin khác :