Thông tin, thông báo

 
Quyết định số 215/QĐ-SGTVT ngày 13/4/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Về lịch tiếp công dân định kỳ (tháng 4 năm 2021) của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Thông báo số 896/TB-SGTVT ngày 09/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ
Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 05/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc thông tin, tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch số 811/KH-SGTVT ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Tổ chức Hội nghị Phát động và ký kết giao ước thi đua phong trào "Bảo đảm an toàn giao thông" năm 2021
Công văn số 278/STTTT-TTBCXB ngày 30/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 263/STTTT-TTBCXB ngày 26/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 225/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 603/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc quản lý chặt chẽ hồ sơ trong công tác đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
Kế hoạch số 595/KH-SGTVT ngày 16/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Phát động phong trào thi đua "Bảo đảm an toàn giao thông" năm 2021
Công văn số 205/STTTT-TTBCXB ngay 11/03/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 1231/UBND-KGVX ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số 207/STTTT-TTBCXB ngày 11/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 566/TB-SGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Công văn số 484/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Công văn số 173/STTTT-TTBCXB ngày 02/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 129/STTTT-TTBCXB ngày 23/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Công văn số 104/STTTT-TTBCXB ngày 08/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Trại Thương binh nặng tại Hội An
Công văn số 73/STTTT-TTBCXB ngày 26/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Các tin khác :