Đoàn thể

 
Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalee nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu
Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalee nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu
Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam
Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ - Tháng 3 năm 1976 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ nhất, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu làm thư ký; đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.
Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam
Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ
Các tin khác:
• Việc làm, đời sống của CB.CNVC-LĐ
• Hoạt động xã hội
• Xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng