Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2018
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 07/12/2018 .Lượt xem: 472 lượt.
Văn bản số 3255/TB-SGTVT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lai xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 12/2018 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/12/2018

TTĐTN tại Q.Nam

TTGDNN Hoàng Long

K10-18B2

K03-18B2

K04-18B1

Thăng Bình

250

B1,B2,C

02

08/12/2018

Trường CĐCN Quảng Nam

TTGDNN Minh Sơn

K239B2

K104

K11-18B2

Thăng Bình

300

B2,C

03

09/12/2018

TTĐTN GTVT

M18-18A1

Tam Kỳ

200

A1

04

15/12/2018

TTĐTN GTVT

TTGDNN Minh Sơn

K177B2

K03-18C

Thăng Bình

250

B2,C

05

22/12/2018

TTĐTN tại Q.Nam

K11-18B2

K05-18C

Thăng Bình

200

B1,B2,C

06

23/12/2018

TTĐTN tại Q.Nam

TCN Bắc Quảng Nam

M24-18A1

M06-18A1

Thăng Bình

350

A1

07

23/12/2018

TTGDNN Minh Sơn

M12-18A1

Thăng Bình

300

A1

08

26/12/2018

TTĐTN tại Q.Nam

K07-18DE

Đà Nẵng

26

DE

09

29/12/2018

TTĐTN GTVT

K178B2

K116C

Thăng Bình

250

B2,C

10

30/12/2018

Trường CĐCN Quảng Nam

TTĐTN GTVT

M13-18A1

M19-18A1

Tam Kỳ

300

A1

11

05/01/2019

TTGDNN Hoàng Long

K04-18B2

K05-18B1

Thăng Bình

300

B1,B2

12

12/01/2019

TTGDNN Minh Sơn

K12-18B2

Thăng Bình

250

B2,C

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019
Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7