Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2018
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 26/10/2018 .Lượt xem: 689 lượt.
Thông báo số 2945/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Quảng Nam

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lai xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 11/2018 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

03/11/2018

TTĐTN tại Q.Nam

K04-18C

K09-18B2

Thăng Bình

200

B2,C

02

07/11/2018

TTĐTN tại Q.Nam

TTĐTN GTVT

K06-18DE

K68D

Đà Nẵng

30

DE

03

10/11/2018

Trường CĐCN Quảng Nam

TTGDNN Minh Sơn

K238B2

K02-18C

Thăng Bình

200

B2,C

04

13/11/2018

TTĐTN GTVT

M15-18A1

Tây Giang

300

A1

05

17/11/2018

TTGDNN Minh Sơn

K10-18B2

Thăng Bình

300

B2,C

06

18/11/2018

Trường CĐCN Quảng Nam

TCN Bắc Quảng Nam

M11-18A1

Thăng Bình

300

A1

07

19/11/2018

TTGDNN Hoàng Long

K03-18B2

TTSH Trường 5 (Đà Nẵng)

250

B2

08

24/11/2018

TTĐTN GTVT

K176B2

K115C

Thăng Bình

300

B2,C

09

25/11/2018

TTĐTN tại Q.Nam

Trường CĐCN Quảng Nam

M22-18A1

M11-18A1

Thăng Bình

300

A1

10

25/11/2018

TTGDNN Minh Sơn

K11-18A1

Thăng Bình

300

A1

11

01/12/2018

TTĐTN tại Q.Nam

K10-18B2

Thăng Bình

100

B2,C

Ghi chú: TTGDNN Minh Sơn (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn); TTĐTN tại Q.Nam (Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam); Trường CĐCN Quảng Nam (Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam); TTĐTN GTVT (Trung tâm đào tạo nghề GTVT Quảng Nam); TCN Bắc Quảng Nam (Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam); TTGDNN Hoàng Long (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long)./.

Nguồn tin: Phòng QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2018
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019
Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7