Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 06/07/2018 .Lượt xem: 3619 lượt.
Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 293/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Nội dung được đăng tải theo các file đính kèm:
1._noi_dung_dieu_chinh_quy_hoach_gtvt.doc
38-nq-hdnd12-25-2017.pdf
293-qd-ubnd_phe_duyet_dieu_chinh_bo_sung1.pdf
Nguồn tin: Phòng KH-TC
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ đến năm 2015
Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020
Đề nghị góp ý báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030