Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 07/11/2017 .Lượt xem: 3718 lượt.
Ngày 02/11/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 2011/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
Nội dung văn bản số 2011/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/11/2017 được tải theo file đính kèm:
2011 SGTVT-QLVTPTNL.pdf
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Quy hoạch phát triển đường sông
Quy hoạch hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020