Đề nghị góp ý báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 31/10/2017 .Lượt xem: 4308 lượt.
Ngày 31/10/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 1989/SGTVT-KHTC về việc góp ý báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5311/UBND-TH ngày 03/10/2017 về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, Sở GTVT đã xây dựng dự thảo Báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” để trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.

Để đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Sở GTVT kính đề nghị các Sở, các Ban quản lý xem xét, góp ý bản dự thảo để Sở GTVT hoàn thiện, trình UBND tỉnh.

Các tài liệu kèm theo: Báo cáo Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết của HĐND tỉnh
File đính kèm:
01.TTr cua UBND tinh.doc
02.Dieu chinh Quy hoach GTVT Quang Nam.doc
03.BC tiep thu giai trinh.doc
04.Du thao NQ cua HDND.doc
05. Nghi quyet 133 quy hoach giao thong van tai.doc
06.133-Phu luc 01.doc
07.133-Phu luc 02.doc
08.QD 846-Phe duyet Quy hoach phat trien GTVT den nam 2020 dinh huong den 2030.doc
Dinh huong QHGTVT in.pdf
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch - Tài chính
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Các tin cũ hơn:
Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ đến năm 2015
Đề án Quy hoạch phát triển tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020