Lộ trình gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 24/12/2015 .Lượt xem: 1060 lượt.
Thông báo về lộ trình gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 17/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh về lộ trình gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

2. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

3. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

4. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

(Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 và Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)
Nguồn tin: P.QLVT&CN
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo về việc Hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô (Tam Kỳ đi Nam Trà My và ngược lại)
Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải và một số nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ - CP và Thông tư số 63/2014/TT - BGTVT
Thông báo về việc HTX đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Quảng Nam đi Đăk Lăk và ngược lại
Thông báo về việc HTX đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Quảng Nam đi Quảng Trị và ngược lại
Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Quảng Nam đi Bình Phước và ngược lại
Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Tam Kỳ đi Trung Phước và ngược lại
thông báo Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu Trường Xuân đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Tuyến: Tam Kỳ đi Trung Phước và ngược lại.
Thông báo Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến: Quảng Nam đi Bình Phước và ngược lại.
Thông báo Hợp tác xã vận tải và kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến: Quảng Nam đi Đắk Lắk và ngược lại.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí về Quy định màu sơn của xe taxi và ý kiến của Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nội về đề nghị nhập khẩu lưu hành xe tuk tuk để vận tải trong các thành phố lớn
Phát triển mạng lưới xe buýt giai đoạn 2012-2020
Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020
Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Tra cứu thực hiện các Thông tư số 43,44,45,45,48 của Bộ Giao thông Vận tải
Thông cáo báo chí về Triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
Thông báo mở tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc và ngược lại
Khai trương tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc
Kiểm tra hộp đen lộ ra nhiều chuyện
Lãnh đạo Bộ GTVT trực tiếp kiểm tra quản lý vận tải tại 21 tỉnh
    
1   2   3