Danh mục các lộ trình, tuyến đường cấp 5, cấp 6 miền núi tỉnh Quảng Nam thuộc địa phương quản lý
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 22/06/2015 .Lượt xem: 1640 lượt.
Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo danh mục các lộ trình, tuyến đường cấp 5, cấp 6 miền núi tỉnh Quảng Nam thuộc địa phương quản lý (theo phụ lục gởi đính kèm) được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

stt

Mã số

Tên đường

Tên điểm đầu đường

Tên điểm cuối đường

Cấp đường

Chiều dài

Bắt đầu từ Km

kết thúc từ Km

A

Tuyến ĐH (đường huyện)

I

Huyện Hiệp Đức

273HD00004

ĐH4.HD

Quế Thọ

Bình Sơn

6

2.3

Km0+00

Km2+300

II

Huyện Tiên Phước

273TP00053

ĐH5.TP

Tiên Cảnh

Tiên An

5

3.60

Km0+000

Km3+600

273TP00054

ĐH6.TP

Tiên Hiệp

Tiên Lãnh

5

15.00

Km0+000

Km15+000

273TP00057

ĐH9.TP

Tiên Cảnh

Tiên Hà

6

8.00

Km2+800

Km10+800

273TP00060

ĐH12.TP

Tiên Cẩm

Tiên Hà

5

6.00

Km0+000

Km6+000

III

Huyện Đông Giang

273DG00128

ĐH11.ĐG

Sườn Giữa An Điềm (HCM, TT P'Rao)

HCM (thôn A Sờ)

5

20.00

Km0+00

Km20+000

IV

Huyện Tây Giang

273TG00129

ĐH1.TG

TT huyện

TTCX Axan

5

37.00

Km0+00

Km37+00

V

Huyện Phước Sơn

273PS00132

ĐH1.PS

Phước Đức (HCM)

Phước Thành (PT-TM)

6

15.00

Km0+000

Km15+000

B

Tuyến ĐT (đường tỉnh)

272TG00004

ĐT.606

Km425+500/Đường HCM

TT huyện Tây Giang

5

14

Km0+00

Km14+000

Azich

Axan

6

52.00

Km0+00

Km52+000

272000008

ĐT.609

Cầu Hà Nha

An Điềm

5

9.44

Km.38+565

Km48+000

2720000010

ĐT.610

Mỹ Sơn

Quế Trung

5

16.76

Km25+680

Km42+440

272QS00012

ĐT611

Quế Long

Quế Trung

5

9

Km21+00

Km30+000

2720000015

ĐT614

TT Tiên Kỳ

Việt An

5

25.10

Km0+00

Km25+100

2720000016

ĐT615

Tam Lộc

Tiên Cẩm

5

10.90

Km19+200

Km30+100

2720000016

ĐT.617

Tam Mỹ

Tam Trà

5

11.335

Km11+00

Km22+335

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lộ trình gắn phù hiệu và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Thông báo về việc Hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô (Tam Kỳ đi Nam Trà My và ngược lại)
Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải và một số nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ - CP và Thông tư số 63/2014/TT - BGTVT
Thông báo về việc HTX đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Quảng Nam đi Đăk Lăk và ngược lại
Thông báo về việc HTX đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Quảng Nam đi Quảng Trị và ngược lại
Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Quảng Nam đi Bình Phước và ngược lại
Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tuyến Tam Kỳ đi Trung Phước và ngược lại
thông báo Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu Trường Xuân đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Tuyến: Tam Kỳ đi Trung Phước và ngược lại.
Thông báo Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến: Quảng Nam đi Bình Phước và ngược lại.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí về Quy định màu sơn của xe taxi và ý kiến của Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nội về đề nghị nhập khẩu lưu hành xe tuk tuk để vận tải trong các thành phố lớn
Phát triển mạng lưới xe buýt giai đoạn 2012-2020
Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020
Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Tra cứu thực hiện các Thông tư số 43,44,45,45,48 của Bộ Giao thông Vận tải
Thông cáo báo chí về Triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
Thông báo mở tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc và ngược lại
Khai trương tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc
Kiểm tra hộp đen lộ ra nhiều chuyện
Lãnh đạo Bộ GTVT trực tiếp kiểm tra quản lý vận tải tại 21 tỉnh
    
1   2   3